Probiotics

Probiotics hay lợi khuẩn là một nhóm các vi khuẩn có lợi, giúp chúng ta tăng cường sức khỏe, sức đề khàng của cơ thể, probiotics  còn được gọi là “vi khuẩn thân thiện” hay “vi khuẩn có lợi”

Back to top button